You are currently viewing Skarga na czynności komornika – Instrukcja + Wzór do pobrania

Skarga na czynności komornika – Instrukcja + Wzór do pobrania

Zajęcie komornicze to w zasadzie ostateczne narzędzie egzekucji długów przez wierzyciela. Poprzedza je szereg innych czynności jak choćby monity czy działalność wszelkich firm windykacyjnych, które zazwyczaj zawyżają dług dokładając olbrzymie odsetki.

Zatem w niektórych przypadkach lepiej udać się na drogę sądową z komornikiem niż płacić olbrzymie opłaty dla firm windykacyjnych, które działają na granicy prawa. Jeśli już mamy do czynienia z komornikiem warto znać swoje prawa, obowiązki, a także wiedzieć co to jest skarga na czynności komornika i kiedy ma zastosowanie.

W tym artykule skupimy się na prawach i obowiązkach zarówno komornika jak i osoby zadłużonej. Warto znać w takiej sytuacji swoje prawa, a w przypadku naruszeń ze strony komornika dobrze znać procedurę złożenia skargi na czynności komornika.

Kiedy komornik zajmuje konto?

Komornik nie może „ot tak” wejść na konto lub do naszego mieszkania i zająć przedmioty, które sam sobie wybierze. Całą tą procedurę poprzedza szereg czynności. Po pierwsze wierzyciel musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego sądu. Bowiem to sąd decyduję o tym czy dłużnik zostanie poddany egzekucji komorniczej. Jeśli są wyda decyzję o egzekucji długów poprzez komornika wówczas przechodzi się do kolejnego etapu.

Analiza sytuacji dłużnika. W toku postępowania egzekucyjnego ustalane są wszelkie okoliczności, które brane są pod uwagę przy takich sprawach. Badana jest przede wszystkim sytuacja dłużnika, wielkość zobowiązania oraz możliwości spłaty. Sprawdzany jest majątek dłużnika, konta bankowe oraz to, co dłużnik posiada: ruchomości oraz nieruchomości. Następnie ustala się najlepszy sposób do egzekucji długów. Czy będzie to zajęcie wynagrodzenia na koncie, zablokowanie oszczędności czy licytacja wartościowych przedmiotów lub nawet nieruchomości/mieszkania.

Podczas postępowania egzekucyjnego komornik musi stosować się do obowiązujących przepisów prawnych, a także zachowywać najwyższy standard działań operacyjnych. Jeśli dostrzegamy łamanie pewnych zasad możemy skorzystać z narzędzia jakim jest skarga na czynności komornika.

I jak najbardziej warto z tego korzystać. Wiele osób nie zna prawa, więc nie egzekwuje odpowiednich standardów na drodze postępowania. Często ten fakt nadużywają komornicy, którzy myślą, że są bezkarni i wszystko im wolno.

Dlatego wręcz zachęcamy, aby sprawdzać to jak komornik pracuje i czy wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.

Czy komornik może zająć moje wynagrodzenie?

Zanim komornik zajmie wynagrodzenie czy konto przeprowadzane jest dochodzenie egzekucyjne, gdzie ustalany jest najlepszy możliwy sposób na spłatę zobowiązań. Jeśli zatem w toku tych czynności ustali się, że najlepszym sposobem będzie potrącenie odpowiedniej kwoty od wynagrodzenia to wówczas komornik wystosuje odpowiednie pismo do banku. Bank na wniosek komornika ma obowiązek zablokować określone środki na rachunku.

Warto przypomnieć, że osobom z zajęciem komorniczym przysługuje tzw. kwota wolna od zajęcia. To znaczy, że komornik ma obowiązek zostawić na koncie kwotę określoną w przepisach, które umożliwi dłużnikowi egzystencję na podstawowym poziomie. Kwota wolna od zajęcia jest zależna od minimalnego wynagrodzenia za pracę w związku z tym w każdym roku wysokość tej kwoty będzie inna.

Polecany artykuł: Konto bez komornika – czy to możliwe? W jakim banku komornik nie zajmie konta? Czy istnieją takie banki?

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika – obowiązki komornika

Komornik podczas swoich czynności ma pewne prawa, ale także obowiązki, które musi wykonać w sposób należyty. Do czego komornik musi się zastosować i co powinien respektować?

 • Komornik nie może zajmować dowolnych środków finansowych – poza kwotą wolną od zajęcia dłużnikom przysługuje całkowite zwolnienie od zajęcia komorniczego takich środków jak wszelkie świadczenia socjalne: 500+, zasiłki, alimenty itd… Więcej na ten temat można znaleźć w artykule: Konto Socjalne – pobierasz świadczenia? Zobacz dlaczego musisz założyć konto socjalne.
 • Komornik ma pewne obowiązki co do zachowania i traktowania dłużnika. Nie może bowiem grozić czy stosować przemocy fizycznej. Ponadto komornik nie może odwiedzać dłużnika o dowolnej porze. Egzekucje komornicze w mieszkaniach mogą być przeprowadzane jedynie w dni powszechne w godzinach 7:00 – 21:00.
 • Komornik nie może zajmować mienia niezbędnego do życia, zarabiania czy utrzymania zdrowia. Dokładnie opiszemy to w kolejnym akapicie…

Co może zająć komornik? A co musi zostawić?

Wiele osób nie ma wiedzy na temat tego co komornik może, a czego nie może zająć. Dlatego w tym akapicie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości. Najczęściej skarga na czynności komornika wynika z tego, że komornik zajął rzecz, której nie powinen. Dlatego, tak ważne jest, aby mieć świadomość tego. A w razie błędu komornika zareagować odpowiednio i złożyć skargę.

Ruchomości

Komornik może zajmować przedmioty, które są w posiadaniu dłużnika. Niekoniecznie muszą to być rzeczy, które dłużnik rzeczywiście posiada. W świetle prawa jeśli osoba często używa określonego mienia, może to być nawet pożyczony przedmiot – to również może stać się celem rekwizycji.

Dlaczego ustawodawca umożliwia komornikom takie działanie?

Chodzi o to, aby zadłużony nie mógł przepisywać przedmiotów na inne osoby. Dlatego pożyczanie rzeczy od innych stanowi ryzyko utraty przedmiotu należącego do osoby trzeciej.

Jakie ruchomości komornik może zająć?

 • wszystkie sprzęty AGD (Artykuły Gospodarstwa Domowego)
 • sprzęty RTV (elektronika, telewizor, komputer, telefon)
 • pojazdy osobowe, towarowe itd…
 • inne, wartościowe wyposażenie mieszkania

Tutaj należy jednak zwrócić uwagę na kilka wyjątków od tych zasad. Komornik nie może zabrać nam rzeczy, które służą do:

 • pracy
 • leczenia
 • egzystencji (gotowanie, higiena)

Zatem jeśli przykładowo pracujesz na laptopie – to komornik nie może tego zabrać. Jeśli pracujesz jako dostawca własnym samochodem – również komornik nie może tego zabrać.

Powód jest oczywisty. Jeśli komornik zabrałby przedmiot, który służy do pracy zawodowej – wówczas pozbawiłby dłużnika możliwości zarobkowania. A to skutkowałoby problemem przy spłacaniu zadłużenia.

Dlatego najczęstszym sposobem komorników jest…

Zajmowanie części wynagrodzenia.

Wynagrodzenie

Zajmowanie wynagrodzenia to zdecydowanie najczęstszy sposób na egzekucję długów. Komornik może zająć cała wynagrodzenie musi natomiast jednak zostawić równowartość ustawowej kwoty wolnej od zajęcia.

Skarga na czynności komornika często wynika z tego, że komornik nie zostawia odpowiedniej kwoty na rachunku. Blokowane są wszystkie środki.

Kwota wolna od zajęcia nie ma zastosowania przy niektórych typach umowy o pracę np. zlecenie czy o dzieło.

Ustawa stanowi, że komornik może maksymalnie zająć 50% wynagrodzenia. Przy czym musi pozostawić minimalną wartość równą wartości kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. 

Blokada rachunku bankowego

Wszelkie wpływy na konto mogą być blokowane i automatycznie przekazywane do komornika w terminie 7 dni od daty nałożenia blokady. 

W takim przypadku również mogą zaistnieć różnego rodzaju nadużycia ze strony komornika.

Przykładowo:

 • notoryczne blokowanie środków, które nie podlegają zajęciu (wpływy socjalne)
 • brak pozostawienia kwoty wolnej od zajęcia.

Skarga na czynności komornika w takim wypadku również ma zastosowanie. Natomiast jest to proces czasochłonny, zatem w takiej sytuacji o wiele lepszym rozwiązaniem jest:

 • bezpośredni kontakt z bankiem i poinformowanie o zajęciu środków, które nie podlegają egzekucji 
 • prośba o natychmiastowe odblokowanie pieniędzy na rachunku

Oczywiście można dzwonić co miesiąc, ponieważ bank automatycznie blokuje wszelkie wpływy – nie rozróżnia typu przelewu.

Zatem jeśli pobierasz Świadczenia Socjalne to można założyć konto socjalne i poinformować komornika, że konkretny rachunek jest socjalny i wpływają tam jedynie pieniądze, które nie podlegają zajęciu.

Dzięki temu unikniemy ciągłego dzwonienia na infolinię bankową. 

Jak założyć konto socjalne? Najlepiej zapoznać się z artykułem: Konto Socjalne – pobierasz świadczenia socjalne? Sprawdź dlaczego musisz posiadać specjalny rachunek w banku!

Nieruchomości

Poza wynagrodzeniem, kontem bankowych czy ruchomościami – komornik może zająć nieruchomość i wystawić na licytację. Pieniądze ze sprzedaży takiej nieruchomości posłużą do spłaty zadłużenia oraz pokrycia wszelkich kosztów administracyjnych. Ta kwestia wymaga o wiele więcej czasu, aby wyjaśnić wszelkie niuanse – zatem zapraszamy do innego artykuły.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Co może, a czego nie może zająć komornik?

Polecamy również artykuł: Konto niewidoczne dla komornika – w jakim banku? Czy istnieje takie konto?

Skarga na czynności komornika 2021

Skarga na czynności komornika – przekroczenie uprawnień

Zatem jak widzicie istnieje kilka obszarów, w których komornik może przekroczyć swoje uprawnienia, a my mamy prawo, a nawet obowiązek złożyć skargę na czynności komornika. To, że ktokolwiek posiada długi, nie jest powodem i nie daje przyzwolenia do złego traktowania przez organy egzekucyjne.

Podsumujmy zatem, kiedy komornik może przekroczyć swoje uprawnienia?

 • Komornik nie może kontaktować się lub pukać do drzwi o dowolnej porze – w przepisach jest jasno określone, że czynności egzekucyjne mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w dni powszechne w godzinach od 7:00 do 21:00.
 • Komornik nie może zajmować dowolnego przedmiotu. Musi respektować prawo, z którego jasno wynika, że masz prawo do posiadania dóbr materialnych, dzięki którym zarabiasz, żyjesz lub leczysz się.
 • Komornik musi pozostawić kwotę wolną od zajęcia na koncie bankowym. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze taka kwota nam przysługuje.
 • Komornik nie może – stosować przemocy fizycznej, psychicznej. Nie może zastraszać, grozić lub wyzywać. Nie może naruszać nietykalności cielesnej dłużnika, a także nie może niszczyć mienia w jego domu lub mieszkaniu.

Wszelkie naruszenia w tych kwestiach mogą być podstawą do zastosowania środka w postaci: Skarga na czynności komornika.

Czym jest skarga na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika to nic innego jak specjalne pismo, które zostało szczegółowo opisane przez Sąd Najwyższy w wyroku z 31 stycznia 2002 r., IV CKN 622/00. W przypadku wadliwej czynności komorniczej można uchylić pewne czynności komornika.

Skarga na czynności komornika powinno być dostarczona przez komornika przy pierwszym spotkaniu. Tudzież przy pierwszej korespondencji. Formularz można pobrać z rządowych stron, a także bezpośrednio z naszego artykułu.

Przejdź do odpowiedniego akapitu >>

Kiedy możemy złożyć skargę na komornika?

Skargę na czynności komornika możemy złożyć jeśli stwierdzimy, że doszło do rażących naruszeń prawa. Szczególne sytuacje, w których zaleca się złożenie skargi na komornika to między innymi:

 • Zajęcie bezprawnie mienia wyłączonego spod egzekucji (np. przedmioty potrzebne do pracy zawodowej)
 • Zajęcie środków wyłączonych spod egzekucji (np. świadczenia socjalne)
 • Naganne zachowanie komornika (np. wulgarny język, wyzwiska, przemoc fizyczna lub groźby)
 • Brak poszanowanie prywatności (np. egzekucje w święta lub w dni powszechne po godzinach określonych w ustawie)
 • Błędy w postępowaniu komorniczym (np. zajęcie niewłaściwego konta bankowego)
 • Błędne naliczenie odsetek lub opłat administracyjnych
 • Brak poinformowania o egzekucji przez komornika

W wyżej wymienionych przypadkach Skarga Na Czynności Komornika ma pełne uzasadnienie. W przypadkach nieoczywistych sugerujemy skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

WZÓR DO POBRANIA „Skarga na czynności komornika” – BEZPŁATNIE

Skarga na czynności komornika

Pobierz bezpłatnie WZÓR „Skarga na czynności komornika” wystarczy wypełnić odpowiednie, wskazane pole.

>> POBIERZ WZÓR PDF SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA <<

Wzór Skarga Na Czynności Komornika jest w formacie PDF, wystarczy pobrać, wydrukować i wypełnić pola. W środku znajduje się również szczegółowa instrukcja jak krok po kroku wypełniać poszczególne pola.

Przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Pouczeniem to właśnie tam zawarte są najważniejsze informacje oraz wskazówki jak wypełnić dokument.

Pouczenie Skarga Na Czynności Komornika (treść)

 1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Jeżeli w rubryce występuje tekst oznaczony znakiem *, to należy niepotrzebne skreślić.
 2. Wypełnieniu podlegają wyłącznie rubryki niezacieniowane: przez wypełnienie odpowiednią treścią lub przez skreślenie niepotrzebnej opcji.
 3. Do skargi należy dołączyć jej odpisy i odpisy załączników w celu doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Jeżeli do skargi nie dołączono załącznika w oryginale, to należy też dołączyć odpis każdego załącznika do akt sądowych (liczba odpisów = liczba stron i innych uczestników + 1 do akt sądowych).
 4. Jeżeli wpisywana treść nie mieści się w rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodawaną w ten sposób treścią należy złożyć podpis. Jeżeli skarga jest sporządzana przy użyciu komputerowego edytora tekstu, można zwiększyć rozmiary poszczególnych rubryk.
 5. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności albo zaniechał dokonania czynności.
 6. Skarga podlega opłacie sądowej.

Pozostałe pola do wypełnienia są bardzo dobrze opisane oraz w prosty sposób jest wytłumaczone co i jak należy wpisać.

Skarga na czynności komornika

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę na czynności komornika przede wszystkim może złożyć osoba poszkodowana, co do której skarga ma zastosowanie. Jednak nie tylko… Prawo do wniesienia takiego pisma ma wiele innych osób czy instytucji. Są to między innymi:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Wierzyciel długu
 • Osoby trzecie, które były świadkami egzekucji komorniczej, w której zaistniały naruszenia prawa lub obowiązków komornika
 • Prokurator, adwokat, notariusz lub sędzia
 • Rzecznik Praw Dziecka (RPD)
 • Organizacja pozarządowo (NGO)

Co decyduje o przyjęciu skargi?

Skarga na czynności komornika może być złożona bezpośrednio na konkretną czynność dokonaną przez komornika lub zaniechanie dokonania określonej czynności. Podstawy do złożenia skargi muszą wynikać ze złamania przepisów prawa procesowego. Zgodnie z art. 795 k.p.c. strona kwestionująca istnienie obowiązku objętego tytułem wykonawczym (np. przekonanie, że dług został spłacony lub przedawnienie zadłużenia) powinna wnieść pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 k.p.c.

Skarga dotycząca bezprawnego zajęcia ruchomości (prawo własności) powinna mieć formę pozwu o zwolenienie zajętego przedmiotu spod egzekucji na podstawie art. 841 k.p.c. Czas na wniesienie pozwu wynosi miesiąc od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o zajęciu mienia.

Zgodnie z art. 767 § 4 k.p.c. skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia:

 1. dokonania czynności, jeżeli skarżący był obecny podczas czynności albo był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;
 2. zawiadomienia skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był obecny podczas czynności i nie był wcześniej zawiadomiony o terminie dokonania czynności;
 3. dowiedzenia się przez skarżącego o dokonaniu czynności, jeżeli skarżący nie był przy niej obecny i nie został zawiadomiony o jej terminie ani o jej dokonaniu;
 4. dowiedzenia się, że czynność miała być dokonana, gdy skarga dotyczy zaniechania dokonania czynności przez komornika.

Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w terminie (art. 7673 § 1 k.p.c.).

Skarga na czynności komornika

Podsumowanie: Skarga na czynności komornika

Podsumowując warto sprawdzać działania komorników, którzy nierzadko nadużywają swojej pozycji i w sposób nierzetelny realizują swoje obowiązki, które określone są w kodeksie postępowania cywilnego. W sytuacjach zaniechań lub jakichkolwiek innych, gdzie mamy wątpliwości co do słuszności określonych czynności warto wnieść skargę na czynności komornika.

Skargę taką można złożyć bezpośrednio w kancelarii komornika lub wysyłając na adres komornika.

Szczególnie zaleca się reagowanie w sytuacjach, w których komornik łamie prawo:

 • Nie przestrzega zasad prywatności prowadząc egzekucję poza wyznaczonymi dniami i godzinami
 • Jest wulgarny i stosuje groźby pod adresem dłużnika
 • Stosuje przemoc fizyczną lub niszczy mienie należące do dłużnika
 • Zajmuje środki pieniężne lub ruchomości zwolnione spod egzekucji

Skargi na czynności komornika mogą być składane wielokrotnie w trakcie trwania egzekucji komorniczej. Za każdym razem, kiedy wniesienie skargi na czynności komornika powoduje, że działania podjęte przez komornika są poddane kontroli i ocenie sądu.

Wypełnienie formularza skargi na komornika nie jest zbyt skomplikowane. W dokumencie są dokładne opisy i pouczenia, dzięki którym każda osoba może złożyć taką skargę bez konieczności znajomości zawiłych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

W szczególnych przypadkach zaleca się jednak skorzystanie ze specjalistycznych kancelarii prawnych, których przedmiotem operacyjnym są sprawy komornicze. Można również skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. W wielu miastach, gminach czy powiatach samorządy udostępniają taką możliwość. Warto zatem poszukać na stronie internetowej swojego miasta czy i gdzie odbywają się bezpłatne konsultacje prawne.

Warto pamiętać o tym czego komornik nie może zająć

 • świadczenia socjalne (w tym alimenty, 500+, zasiłki itd…)
 • kwoty wolnej od zajęcia (w przypadku umów o pracę)
 • ruchomości, które służą nam do zarabiania pieniędzy lub zapewniania podstawowych czynników bytowych
 • leków lub urządzeń medycznych, które służą nam do leczenia lub podtrzymywania zdrowia
 • przedmiotów osobistych, które stanowią podstawę egzystencji.

Od niektórych czynności można się odwołać w szybki sposób. Np. w przypadku bezprawnego zajęcia środków zwolnionych spod egzekucji wystarczy zadzwonić do banku. Bank ma obowiązek natychmiast odblokować pieniądze, które nie podlegają zajęciom komorniczym.

W skomplikowanych przypadkach konieczne jest skorzystanie z pomocy prawnej. W szczególności jeśli Skarga na czynności komornika nie wynika z oczywistych dowodów świadczących o winie komornika.