You are currently viewing Forfaiting — co to? Czym różni się od faktoringu?

Forfaiting — co to? Czym różni się od faktoringu?

W tym artykule przedstawiamy forfaiting i faktoring jako dwie kluczowe metody finansowania. Umożliwiają one przedsiębiorstwom sprawnie zarządzać swoimi wierzytelnościami oraz poprawić płynność finansową. Chociaż obie te metody mają na celu przyspieszenie procesu inkasa należności, różnią się pod wieloma względami, w tym zakresem zastosowania, strukturą transakcji i sposobem zarządzania ryzykiem kredytowym.

W obliczu globalizacji i rosnącej wymiany handlowej na arenie międzynarodowe. Zarówno forfaiting, jak i faktoring zyskują na znaczeniu jako narzędzia wspierające handel międzynarodowy. Pomagają przedsiębiorstwom w zabezpieczaniu się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.

Definicja Forfaiting 

Pojęcie i historia forfaitingu

Forfaiting to forma krótko- i średnioterminowego finansowania handlu międzynarodowego. Gdzie eksporter sprzedaje swoje wymagalne wierzytelności (często w formie weksli lub innych instrumentów dłużnych) instytucji finansowej w zamian za gotówkę, bez prawa regresu. Historia forfaitingu sięga lat 60. XX wieku, kiedy to stał się popularnym narzędziem wspierającym handel międzynarodowy, umożliwiającym eksporterom szybsze uzyskanie płatności za dostarczone towary.

Kluczowe cechy forfaitingu

 • Bez regresu: Eksporter jest chroniony przed ryzykiem niewypłacalności importerów.
 • Instrumenty dłużne: Weksle, akredytywy lub inne.
 • Szybka płatność: Eksporter otrzymuje płatność od razu po sprzedaży wierzytelności.
 • Elastyczność: Może być stosowany w różnych scenariuszach handlowych.

Definicja faktoringu

Pojęcie i historia faktoringu

Faktoring to usługa finansowa, gdzie przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wierzytelności (faktury) firmie faktoringowej w zamian za szybką płatność. Firma faktoringowa następnie zajmuje się odzyskiwaniem długu od dłużnika. Faktoring jako narzędzie finansowe ma korzenie w starożytnych kulturach handlowych. Współczesne formy faktoringu rozwinęły się w XX wieku, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.

Kluczowe cechy faktoringu

 • Zarządzanie wierzytelnościami: Firma faktoringowa zajmuje się ściąganiem należności.
 • Finansowanie: Przedsiębiorstwo otrzymuje szybką płatność, często 80-90% wartości faktury.
 • Ubezpieczenie kredytu: Chroni przed niewypłacalnością klientów.
 • Często jest usługą ciągłą: Obejmuje wszystkie faktury danego klienta.

Porównanie forfaitingu i faktoringu

Wspólne cechy obu instrumentów

 • Szybkie finansowanie: Zarówno forfaiting, jak i faktoring umożliwiają firmom szybkie uzyskanie płatności za swoje wierzytelności.
 • Zmniejszenie ryzyka kredytowego: Obie metody zapewniają ochronę przed ryzykiem niewypłacalności klienta, chociaż sposób zarządzania tym ryzykiem może się różnić.
 • Sprzedaż wierzytelności: W obu przypadkach chodzi o sprzedaż wierzytelności instytucji trzeciej.

Okres finansowania

 • Forfaiting: Dotyczy głównie średnio- i długoterminowych wierzytelności. Jest to idealne dla transakcji, które wymagają dłuższego czasu realizacji, takich jak sprzedaż ciężkiego sprzętu lub dużych projektów inwestycyjnych.
 • Faktoring: Jest stosowany głównie do krótkoterminowych faktur. Co czyni go idealnym dla firm, które potrzebują szybkich płatności za dostarczone towary czy usługi.

Ryzyko kredytowe

 • Forfaiting: Ryzyko kredytowe jest całkowicie przenoszone na instytucję forfaitingową. Oznacza to, że jeśli importer nie zapłaci, instytucja forfaitingowa ponosi pełne ryzyko.
 • Faktoring: Może być zarówno z regresem (firma sprzedająca ponosi ryzyko niewypłacalności klienta), jak i bez regresu (firma faktoringowa ponosi ryzyko).

Koszty usług

 • Forfaiting: Zazwyczaj ma niższe koszty w porównaniu z faktoringiem, ponieważ dotyczy głównie jednorazowych dużych transakcji. Nie wymaga tak intensywnego zarządzania wierzytelnościami.
 • Faktoring: Często obejmuje dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie wierzytelnościami, monitoring płatności czy ubezpieczenie kredytu, co może zwiększać koszty.

Obszar zastosowania

 • Forfaiting: Jest często stosowany w handlu międzynarodowym, gdzie ryzyko kredytowe i czas realizacji są większe.
 • Faktoring: Może być stosowany zarówno krajowo, jak i międzynarodowo. Działa dobrze dla firm o dużej liczbie małych transakcji.

Zalety i wady forfaitingu i faktoringu

Zalety forfaitingu

 • Szybkie uzyskanie płatności.
 • Elastyczność w różnych scenariuszach handlowych.
 • Ochrona przed ryzykiem niewypłacalności.

Wady forfaitingu

 • Może być droższy w porównaniu do innych form finansowania.
 • Nie jest dostępny dla wszystkich rodzajów transakcji.

Zalety faktoringu

 • Szybkie uzyskanie płatności.
 • Zarządzanie wierzytelnościami.
 • Możliwość ubezpieczenia kredytu.

Wady faktoringu

 • Może być droższy od tradycyjnych metod finansowania.
 • Niektóre firmy mogą być niechętne do współpracy z przedsiębiorstwami korzystającymi z faktoringu.

Praktyczne zastosowanie forfaitingu i faktoringu w handlu międzynarodowym

Forfaiting stanowi znaczący instrument finansowy, głównie wykorzystywany w handlu międzynarodowym, gdzie wartość transakcji bywa znaczna, a ryzyko kredytowe oraz czas realizacji mogą stanowić poważne wyzwania. Eksporterzy często sięgają po forfaiting, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem związanych z płatnościami, zwłaszcza gdy prowadzą handel z krajami o niestabilnej sytuacji ekonomicznej lub politycznej.

Z drugiej strony, faktoring prezentuje się jako bardziej uniwersalne narzędzie finansowe, które może być stosowane zarówno w handlu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które mają duże obroty z wieloma klientami, gdzie każda transakcja ma stosunkowo niską wartość, ale suma tych transakcji stanowi znaczący przepływ pieniężny.

Podsumowanie forfaitingu i faktoringu

Przedstawiliśmy dwa fundamentalne narzędzia finansowe – forfaiting i faktoring, które odgrywają kluczową rolę w wspieraniu handlu międzynarodowego oraz zarządzaniu wierzytelnościami przedsiębiorstw. Zanalizowaliśmy charakterystyki, korzyści oraz praktyczne zastosowania obu metod, podkreślając ich znaczenie w zabezpieczaniu przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów oraz poprawie płynności finansowej firm.

Przez porównanie forfaitingu i faktoringu, ukazaliśmy, jak różne scenariusze handlowe mogą wymagać różnych strategii finansowania, co pozwala przedsiębiorstwom na lepsze dostosowanie się do dynamicznego środowiska handlu międzynarodowego.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments